Spesjale dagen

Spesjale dagen 2024

Dondersteen is ticht op:

  • Nijjiersdei
  • Peaskemoandei (1 april)
  • Keningsdei (27 april)
  • Himelfeart en de deis dêrnei (9 en 10 maaie)
  • Pinkstermoandei (20 maaie)
  • Boufak (5 t/m 25 augustus, wike 32,33,34)
  • Sinteklaasjûn (5 desimber) fan 17.00 oere ôf
  • Krystjûn (24 desimber) fan 17.00 oere ôf
  • Fan earste en twadde Krystdei tot oan 2 januaris`25 (tusken kryst en alsjiersdei sluten)

Dondersteen is ienris yn ’e fiif jier ticht op Befrijingsdei. De kommende kear is dat yn 2025.