Privacyferklearring

25 mei 2018

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

In dit statement beschrijft V.O.F. Kinderopvang Dondersteen (hierna: “wij”) hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderopvang Dondersteen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam van de ouders/verzorgers en kind(eren).
 • Adresgegevens
 • Persoonlijk telefoonnummer en telefoonnummers in geval van nood.
 • Geslacht
 • Geboortedatum van de ouders/verzorgers en kind(eren).
 • Nationaliteit ouders/verzorgers en kind(eren).
 • E-mailadres
 • Medische gegevens + huisartsgegevens.
 • Bijzonderheden voeding en verzorging van jouw kind(eren).
 • Burgelijke staat
 • BSN nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Foto-/videomateriaal van jouw kind(eren).
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kinderopvang Dondersteen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jouw kind(eren) de best mogelijke zorg te verlenen.
 • Om jou op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en belevenissen van jouw kind(eren).
 • Je op de hoogte te houden van al onze diensten en je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Registratie en administratieve afhandeling van de plaatsing van jouw kind(eren).
 • Voor het versturen van facturen en de automatische incasso uit te voeren.
 • Om aan de verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt, waaronder het doorgeven van jouw persoons- en contactgegevens aan de Belastingdienst.
 • Om te voldoen aan de voor Kinderopvang Dondersteen geldende wet- en regelgeving op het gebied van Kinderopvang.
 • Om onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
 3. Wettelijke verplichting
 4. Gerechtvaardigd belang van Kinderopvang Dondersteen of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Rondleiding / oriënterend gesprek

Als je bij ons een rondleiding en/of oriënterend gesprek aanvraagt dan nemen wij graag via e-mail of telefoon contact met je op om een afspraak te maken. Wij slaan hiervoor jouw gegevens op. Als je dit niet op prijs stelt, kun je jezelf afmelden door middel van de afmeldlink onderaan de e-mail, of door een e-mail te sturen naar info@kinderopvangdondersteen.nl.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief informeren wij je graag over onze diensten, avonturen die we gaan beleven, en alles wat daarmee te maken heeft. Wij versturen onze nieuwsbrieven alleen aan degenen die hier toestemming voor hebben gegeven. Je kunt je op elk moment voor onze nieuwsbrief afmelden door een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderopvang Dondersteen deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderopvang Dondersteen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde adres, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kinderopvangdondersteen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij na de aanvraag persoonlijk contact met jullie leggen.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens net zo lang als nodig is voor de hierboven aangegeven doelen of zolang als de wet ons daartoe verplicht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinderopvang Dondersteen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kinderopvangdondersteen.nl.